Mums 1 gadiņ?...

     Vairāk vai mazāk, bet gadu atpakaļ 2004. gada 8.jūlijā tika oficiāli nodibināts DSM Club's Latvija... Mūsu pirmās saiknes izveidojās nu jau biju?ajā Eclipse Club'ā, kuram nebija lemts ilgi pastāvēt. Tad nu iegūstot jau nedaudz informācijas un iemaņu pēc FF402 ieteikuma tika radīts ?is klubs. Ņemot vērā citu valstu pieņēmumus saistībā ar ?o auto apkopo?anu klubos bija skaidri redzams, ka klubs tiek nodēvēts nevis modeļa nosaukuma vārdā, bet gan rūpnīcas nosaukuma vārda saīsinājumā, kurā ?ie auto tiek ra?oti. Tas tamdēļ, ka Mitsubishi Eclipse automobilim ir ģimene ar vēl diviem brālī?iem, kurus sauc par Eagle Talon un Plymouth Laser. Tad nu lai viņus neatdalītu vienu no otra tika nolemts, ka viņi visi sauksies par DSM (Diamond Star Motors).

     Daudz nedomājot, sākas DSM Club radī?ana! Mācoties no Eclipse Club kļūdām, tiek nolemts, ka klubu vairs nevadīs viens cilvēks, bet gan kluba biedru grupa, kas tajā laikā bija visaktīvākie un atsaucīgākie nu jau izjuku?ajā Eclipse Clubā... Biedri, kas ķērās pie DSM Club radī?anas bija FF402, Duke, Uldix, Stranger un NarchiX. Katram no viņiem bija savs darāmais. FF402 - organizēja visu kustību un uzņēmās finansiālos jautājumus, Duke - gādāja visu informāciju, kas tika saistīta ar tehniskajiem jautājumiem un ne tikai, Uldix - gādāja par saita izveidi un apsaimnieko?anu, Stranger - ķērās pie mūsu jaunā logo izveides un atbildēja par reklāmas noformējumu, savukārt NarchiX - parūpējās par domēna iegādi un skrūvējot savu Eclipsi pats dalijās personīgajā pieredzē saistībā ar tehniskajiem jautājumiem...
     Pēc kluba izveides varēja sākties kluba biedru uzņem?ana un kā pirmie rindas kārtībā stājās visi biju?ie Eclipse Club biedri... Tā pa vienam, diviem biedriem vienlaicīgi mums pievienojās jauni ?o auto īpa?nieki... Ir arī tādi, kas ir nāku?i un aizgāju?i vai nu finansiālu iemslu dēļ, vai arī vienkār?i nespēja iejusties kluba gaisotnē... Uz pa?reizējo brīdi mēs jau esam 16 biedri.
No jaunajiem biedriem par vislielāko atsaucību Montoya1 ir ieguvis moderatora tiesības saitā un patreiz nodarbojas ar lielāko daļu atskai?u rakstī?anu par mūsu pasākumiem un meetiem.

Ko tad mēs īsti esam sastrādāju?i gada laikā?
1. Izveidota kluba mājas lapa.
2. Izstrādātas un uzlīmētas klēbenes uz kluba automa?īnām.
3. Uztaisītas kluba vizītkartes.
4. Tika pasūtīti un nu jau uzstādīti valsts numura zīmju rāmī?i ar kluba simboliku uz katra kluba biedra DSM'a.
5. Tāpat mums visiem ir maiciņas ar kluba simboliku.
6. Arī servisu esam atradu?i, kurā mūsu DSM'i tiek kopti.
7. Nolemts iegādāt Data logerus, kas atvieglos mūsu un mūsu DSM'u dzīvi.
8. Tad vēl jautājums par kluba karogu arī jau ir iekustināts.
9. Un protams mūsu DSM'i ir kļuvu?i daudz, daudz skaistāki!
10. Taču vislielākais ieguvums mums visiem ir jaunie draugi un informācija par mūsu DSM'iem...

Mūsu aizvadītie lielākie pasākumi:
- Jāņu svinības pie Usmas ezera ilga trīs dienas.
- Kluba pasākums vasaras nogalē Rēzeknē uz divām dienām.
- Ziemas aukstumu braucām baudīt uz Cēsīm arī divas dienas.

- Un kārtējie Jāņi atkal nodzerti pie Usmas ezera trīs dienas...

     Tāpat tika spēlēts Bowlings ar citu auto klubu biedriem, apmeklēti da?ādi ar auto saistīti pasākumi un svinētas kluba biedru jubilejas...

     Kopumā skatoties gads ir aizvadīts diezgan labi. Paveikti galvenie darbi, lai klubs varētu pastāvēt un spētu attīstīties arī turpmāk. Pēc manām prognozēm, uz vasaras beigām, mūsu jau varētu būt kādi 20-25 biedri, kas salīdzinājumā ar citiem reto auto klubiem ir salīdzino?i daudz!

Un protams neaizmirstiet iegādāties jauno Forsā?a's numuru, kā arī iegriesties Limbo Racing Bārā...
 

Posted by Uldix
 
Friday 08 July 2005 - 18:33:34 | comment(s): 1
Render time: 0.7920 sec, 0.7035 of that for queries.