Mums jau 2 gadiņi!

2gadi.jpg?ā gada 8. jūlijā DSM Club Latvia nosvinēja savu otro pastāvē?anas gadskārtu. Lai arī oficiāli nekas netika izsludināts un iespējams daudzi no jums neko pat nenojauta, tomēr tosts par to tika pacelts un to noteikti izdarīsim vēlreiz nāko?ajā meetā ?o 3dien iek? EVO bāra... Lūgums visiem ierasties DSM Club maiciņās lai varētu uztaisīt smuku kop bildi!


Ieteikums arī nomazgāt savus mīluļus, jo tā tomēr ir vairāk viņu jubileja!

Ja nu kādam vēl rodas jautājums kāpēc tas nenotika 8 datumā, tad jūsu zinā?anai, ?ajā dienā tika svinētas DSM Club biedra Podina un nu jau viņa sievas Dinas kāzas...

Apsveicam viņus vēlreiz!

Atgrie?oties pie pa?a kluba!

Ko labu esam ?ogad sastrādāju?i un ko vēl aizvien neesam izdarīju?i:

  1. Izveidotas kluba kartes,
  2. ?ur tur ir izdevies piesaistīt arī materiālus atbalstus,
  3. Esam pareklamēju?ies ?urnālos,
  4. Piedalījāmies Streetrace pasākumos,
  5. Piedalījāmies izstādē „Auto Exotica”,
  6. Kopumā esam kļuvu?i nedaudz ātrāki, gudrāki un daudz, daudz skaistāki!
  1. Vēl aizvien neesam uztaisīju?i kluba karogu,
  2. Dzīves atvieglo?ana ar Data Logeriem nav izdevusies...

Uz pa?reizējo brīdi klubu pārstāv 17 biedri, no kuriem 7 pārvietojās ar 2G, 8 pārvietojas ar 1G un divi no biedriem pārvietojas ar Mitsubishi 3000...
Tuesday 11 July 2006 - 16:26:49 | comment(s): 4
Render time: 0.7218 sec, 0.6796 of that for queries.